Institutet för lokal och regional demokrati

Entry cover image

Roliga teambuilding-övningar för mångfald och inkludering

Dela

Ett enkelt sätt att komma igång med sitt mångfaldsarbete är att göra interaktiva teamövningar som belyser frågor kring mångfald och inkludering. Det finns flera fördelar med mångfald på arbetsplatsen, dessa övningar kan vara ett bra sätt att medvetandegöra området och få upp intresset för frågan. Övningarna är ett bra sätt att få medarbetare att prata och lyssna på varandra. Aktiviteterna kan göras under en kick-off, utbildningsdag eller helt enkelt under fika- och lunchraster.


Ibland krävs det en engagerande aktivitet för att kasta ljus på ett eventuellt problem eller potentiella problem som kan uppstå på en arbetsplats. Gruppövningar om mångfald och inkludering kan också vara ett sätt att föra samman medarbetare på ett helt nytt sätt. Syftet med dessa övningar är att alla ska känna sig inkluderade och delaktiga.


Då distansarbete idag har blivit väldigt vanligt på många arbetsplatser, är samtliga övningar anpassade för att vara lämpliga att genomföras både på plats och vid distansarbete.

TRE PÅSTÅENDEN

Tidsåtgång: ca 10 min


Material: Papper och penna


Instruktioner:


 • Dela upp deltagarna i grupper om 3–5 personer. Vid arbete på distans, kan grupperna gå ut i break out rooms.
 • Deltagarna får fem minuter på sig att skriva ner tre påståenden om sig själva, där två av dessa ska vara sanna, och ett påhittat.
 • När alla deltagare färdigställt sina lappar, ska varje deltagare läsa upp sina påståenden, och de andra deltagarna ska gissa vilket påstående som är påhittat.

DET FÖRSTA INTRYCKET

Tidsåtgång: ca 15 min


Material: papper och pennor


Instruktioner:


 • Deltagarna som är på plats sitter i en cirkel. Varje deltagare skriver sedan ner på papper något om sin bakgrund, intressen eller historia som de flesta inte vet.
 • Deltagarna viker sedan sin lapp och lägger den i mitten av cirkeln. Vid distansarbete kan deltagarna innan mötet skicka in sin information till mötesanordnaren.
 • En gruppledare öppnar lapparna och läser dem en i taget, alternativt läser upp den inskickade informationen.
 • Deltagarna skriver ner vilken person i cirkeln de tror att lappen gäller.
 • Varje person avslöjar sedan sin gissning och sedan avslöjar sig personen som skrev lappen.
 • Reflektion: Diskutera med gruppen varför de associerade vissa egenskaper med vissa personer.

FEEDBACKRINGEN

Instruktioner:


Sitt i en ring om ni är på plats, eller gör en ring på ett papper där ni placerar ut alla deltagare. Personen som får ordet ska välja ut:


 • En styrka jag själv har
 • En styrka som deltagaren till vänster har
 • En styrka som deltagaren till höger har


Varje styrka, eller feedback, ges med en motivering, och den som tar emot säger bara ”Tack!”. Detta är en bra övning efter att ha avslutat ett samarbete, eller bara som ett sätt att stärka sammanhållningen och öppenheten i gruppen!


Källa: Metodbanken

HETA STOLEN

Material: Stolar om övningen sker på plats


INNAN DU LEDER ÖVNINGEN, TÄNK PÅ ATT:


 • Fråga efter individens åsikt.
 • Det finns inga rätt eller fel. Deltagarna tolkar frågan på sitt eget sätt.
 • Behandla allas åsikter lika. Du som håller i övningen bör inte komma med kommentarer under övningen.
 • Deltagarna får inte avbryta varandra, utan alla har rätt att tala till punkt.
 • Tvinga ingen att säga sin åsikt och det går bra att ändra sin åsikt.
 • Stoppa kommentarer. Se till att deltagarna inte avbryter varandra, eller kommenterar när någon har ordet. Påminn om att det gäller att få fram så många olika åsikter som möjligt, inte att vinna en diskussion.
 • Fördela ordet. Försök se till så att olika personer får prata. Undvik att samma person pratar hela tiden genom att dela ut ordet till olika personer. Säg till exempel ”Vill du Erik säga varför du valde att…” Visa att du som övningsledare lyssnar på vad deltagarna säger.

Genomförande:

Deltagarna sitter på varsin stol i en ring eventuellt med en ledig stol. Ledaren ställer olika påståenden som deltagarna tar ställning till genom att sitta kvar eller ställa sig upp/byta plats. Vid distansarbete kan deltagarna antingen välja att ställa sig upp eller att räcka upp handen, detta kan bestämmas gemensamt innan övningen startar. Påståendena är formulerade så att det bara går att svara ja eller nej på dem.


 • Den deltagare som håller med om ett påstående reser sig upp (eller räcker upp handen). För att ge mer rörelse i övningen kan deltagarna om de är på plats dessutom byta stol.
 • Den deltagare som inte håller med om påståendet sitter kvar.
 • Den deltagare som inte vill visa sin åsikt eller inte vet vad denne tycker sitter också kvar.


När deltagarna tagit ställning får de motivera sina åsikter. Ta en åsiktsgrupp i taget. När bara en eller två deltagare sitter kvar eller byter plats, börja med att låta dem komma till tals.

FÖRSLAG PÅ PÅSTÅENDEN

 • Det vore roligt att bo utomlands ett tag
 • Morgonen är den sämsta tiden på dygnet
 • Det är viktigt att jobba med mångfald på arbetsplatsen
 • Diskriminering är ett stort problem på arbetsmarknaden
 • Konflikter kan ibland vara bra
 • Konflikthantering är något man behöver träna
 • Kvinnor är bättre på att hantera konflikter än män
 • Sverige har de senaste 20 åren blivit mer ojämlikt
 • Ojämlikhet mellan män och kvinnor är ett stort problem i Sverige idag
 • Huruvida en händelse är en kränkning bör avgöras av den som blev drabbad

TRE SAKER VI HAR GEMENSAMT

Material: Stort papper och tuschpennor om övningen sker på plats


Denna lek handlar om att inom sin grupp hitta gemensamma nämnare med andra människor. Ofta är det så att när man kan hitta något gemensamt är det lättare att relatera till varandra. Övningen lyfter fram både det gemensamma och det unika som varje individ tillför gruppen.

Instruktioner:

Bilda grupper om 3–8 personer. Varje grupp får i uppdrag att hitta tre gemensamma nämnare, samt en unik sak med varje person i gruppen. Unik i det här sammanhanget är något man är ensam om att kunna, och bidra med, i just den här gruppen. Om övningen sker på plats får varje grupp ett stort pappersark och tjocka tuschpennor. Om övningen sker på distans kan deltagarna använda sig av ett interaktivt dokument som alla kan rita i. Be dem att rita en ”blomma” av stora cirklar – se bilden – som de sedan skriver in sina namn i samt de saker de har gemensamt. Deltagarna bör instrueras att de inte kan använda fysiska attribut som hårfärg, skostorlek etc. Detta uppmuntrar dem att ha mer meningsfulla diskussioner med sina gruppmedlemmar.


När alla grupper är klara samlar man ihop den stora gruppen igen, pappersarken sätts upp på väggen, alternativt delas på skärmen vid distansmöte, och varje grupp redovisar vad man kom fram till. Låt redovisningen ta tid. Ställ gärna frågor för att få veta så mycket som möjligt om alla spännande fakta om deltagarna.


Ni har nu information om vad ni har gemensamt och vad ni kan bidra med – som ni kanske inte visste innan. Det gemensamma förenar oss och det unika hos var och en av oss bidrar till gruppen och gör den bättre och starkare än den skulle varit om vi alla vore exakt likadana.

Sammanfattning

Genom att identifiera och respektera människors likheter och skillnader kan vi bli bättre medarbetare och starkare ledare. För att stärka teamkänslan på arbetsplatsen är det viktigt att människor har en förståelse för mångfald och kan kommunicera kring den.


Övningarna bidrar också till att hjälpa människor att lära sig att identifiera och korrigera stereotyper samt att hitta en gemensam grund. För att kunna arbeta med och uppskatta olikheter i teamet behövs en öppen dialog om mångfald, oavsett om gruppens arbete sker på plats eller på distans.

Institutet för lokal och regional demokrati

Framtidsvägen 12B, 352 22 Växjö

info@idvxo.se  

Organisationsnr: 829502-5293