Institutet för lokal och regional demokrati

EVOLVE Mångfaldscertifiering

EVOLVE Mångfaldscertifiering är det främsta verktyget på marknaden för att mångfaldsintegrera arbetsplatser och motverka diskriminering och trakasserier

Vi kartlägger era behov genom ett verktyg som granskar fem olika områden:


 • Styrdokument
 • Rutiner
 • Rekrytering
 • Arbetsmiljö och trivsel
 • Varumärke och organisationsutveckling


Därefter identifierar vi åtgärder och ger förslag på rekommendationer för att utveckla ert arbete. En extern och opartisk genomlysning av ert företag/organisation har flera fördelar och underlättar för vidare arbete med mångfald, icke-diskriminering och inkludering.


Vi erbjuder utbildning, utvärdering, processtöd och certifiering för att hjälpa er organisation dra nytta av alla fördelar som en mångfald av perspektiv och kompetenser ger. Vi erbjuder även skräddarsydda utbildningar och workshops med aktiva övningar och diskussioner.


EVOLVE:s certifieringsprocess hjälper er att komma igång med ett aktivt och strategiskt mångfaldsarbete. Långsiktigt innebär det att se bortom lagar och regler och istället se vinster, fördelar och möjligheter.

I en global undersökning gjord av Deloitte uppger 78 procent av HR-ansvariga och företagsledare att mångfald och inkludering är en konkurrensfördel.

Företag med hög etnisk mångfald har 35 procent större chans att få ekonomisk avkastning som ligger över deras respektive nationella branschmedian. För företag med hög jämställdhet var siffran 15 procent.

Mångfaldiga team (med olika erfarenheter, ålder, kön etc.) fattar bättre beslut, upp till 87 procent bättre, än team utan en mångfaldig sammansättning.

Fördelar med ett aktivt mångfaldsarbete innebär bland annat:

 • Nyttja personalens kompetens, erfarenhet och perspektiv på ett bättre sätt
 • Ger upphov till en mer effektiv rekrytering
 • Kunskapshöjande insatser skapar mer engagemang hos medarbetare samt medvetenhet i vardagen
 • Mångfald är en viktig hållbarhetsfråga bl.a. för att kunna behålla anställda och säkra kompetens
 • Konsumenter är allt mer medvetna om vilka värderingar och arbetssätt företag har
 • Nå nya grupper och marknader genom att fokusera på mångfald och nya perspektiv
 • Ökad effektivitet i form av t.ex. en kreativ arbetsmiljö, minskad sjukskrivning, ökad trivsel
 • Satsningen på mångfald, inkludering och jämställdhet gör företaget/organisationen bättre på att avläsa kunders behov och efterfrågan av produkter/ tjänster.

Vi hjälper er att utveckla ett aktivt och strategiskt mångfaldsarbete

Kontakta oss gärna för mer information.

Tack!
Ditt meddelande har skickats.

Institutet för lokal och regional demokrati

Framtidsvägen 12B, 352 22 Växjö

info@idvxo.se  

Organisationsnr: 829502-5293