Institutet för lokal och regional demokrati

Våra samordnare

Daniel Folkesson portrait

Daniel Folkesson

Verksamhetsansvarig, projektledare och utvärderare

Maja Debeljak portrait

Maja Debeljak

Projektledare, utvärderare och mångfaldskonsult

maja@idvxo.se

Alexander Willstedt portrait

Alexander Willstedt

Projektledare, utvärderare och mångfaldskonsult

alexander@idvxo.se

Franciska Reinholds portrait

Franciska Reinholds

Projektsamordnare och utvärderare

franciska@idvxo.se

Institutet för lokal och regional demokrati

Framtidsvägen 12B, 352 22 Växjö

info@idvxo.se  

Organisationsnr: 829502-5293