Institutet för lokal och regional demokrati

Projektledning

Projekt i Sverige och internationellt

Institutet för lokal och regional demokrati (ID) har jobbat med projektledning sedan starten 1996. Vi känner därmed projektvärlden väl, både som projektägare och i egenskap av utvärderare av andra aktörers projektsatsningar. Vi jobbar dynamiskt och är vana att möta/samarbeta med olika professioner, målgrupper och intressenter. Projekten har många gånger väldigt olika syften, mål och genomförandeplaner, där arbetsfältet kan sträcka sig från den lokala stadsdelen i en svensk kommun till internationellt demokratiarbete på andra sidan jordklotet.


ID jobbar idag med projektledning kopplad till:


  1. Samhällsutvecklingsprojekt på lokal/regional nivå i Sverige
  2. Internationella projekt i Sydafrika och Kosovo


Det gemensamma för projekten handlar om att de syftar till att stärka demokrati och samhällsnytta. Våra projekt stimulerar deltagande, testar nya metoder och främjar resultat som består över tid. Projekten är hållbart motiverade och tar noga hänsyn till jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminerande arbetssätt.
ID:s nationella samhällsutvecklingsprojekt söks ofta tillsammans med lokala och regionala partnerskap, där till exempel föreningar, frivilligaktörer och kommuner ingår. Vi har sedan början av 2000-talet jobbat i projekt med fokus på politiska val, integration, tillgänglighet och mänskliga rättigheter. Vi har genomfört politikerskolor och samhällsutbildning, anordnat barnvagnspromenader för föräldralediga samt jobbat med ’Stadsdelsmammor’ i Växjö kommun.


ID:s internationella projektarbete i Sydafrika och Kosovo genomförs idag på uppdrag av Växjö kommun via medel från svenska ICLD (nationell finansiär). De kommunala partnerskapen med Sydafrika/Kosovo startade 2005 respektive 2013 och rymmer, till idag, fler än 50 projekt som syftar till att lyfta fram goda arbetssätt, omvärldsbevaka, pilottesta, stärka kapacitet och främja hållbara resultat. ID:s projektledare samordnar processen från start till mål via LFA-metoden (Logical Framework Approach). Projekten vänder sig till lärare, socialarbetare, stadsplanerare, politiker, omsorgspersonal och personalkategorier relevanta för det tematiska projektet. Projekten genomförs i linje med FN:s Agenda 2030 och bygger på jämlika parter, ömsesidighet och vinna/vinna.Vi hjälper er att lyckas med ert projekt

Kontakta oss gärna för mer information.

Tack!
Ditt meddelande har skickats.

Institutet för lokal och regional demokrati

Framtidsvägen 12B, 352 22 Växjö

info@idvxo.se  

Organisationsnr: 829502-5293